Aan de vrienden van JNSR

***********

 

 

Met groot verdriet delen wij u het overlijden mee van JNSR,

 teruggeroepen naar onze Hemelse Vader op vrijdag 21 oktober 2022.

Moge Hij haar, in Zijn vrede, bij Hem verwelkomen!

Hou haar in je gebeden!

 

 

 

 

 

 

SMEEKBEDE TEN GUNSTE VAN HET GLORIERIJK KRUIS VAN DOZULE

 

 

 

Enregistrez vous maintenant pour être informé par email de toute nouvelle information